استان عنوان درس نام مسئول پایگاه روز فعالیت آدرس سایت پایگاه شماره تماس
اصفهان علوم تجربی حمید نقی زاده دوشنبه

http://oloum.isfedu.ir

۰۳۱۱-۲۳۵۶۳۱۴
بوشهر ادبیات فارسی محمد رضا احمدی چهار شنبه

www.plbq.medu.ir

۰۷۷۱-۲۵۳۳۴۹۱
شهر تهران زبان انگلیسی زهرا عرب سرهنگی یک شنبه سه شنبه

 

www.Tehrangam.test.tehranedu.ir

۰۲۱-۶۶۹۵۴۰۱۵
شهرستان های استان تهران آمادگی دفاعی شهاب قهرمانی دوشنبه

www.defai.medu.ir

۰۲۱-۵۵۰۴۱۱۰۸
فارس هنر فریدون امیری  شنبه

www.honar.farsedu.ir

۰۷۱۱-۲۳۵۲۸۳۴
قم عربی فاطمه فهیمی شنبه یک شنبه

www.Qomgt.ir

۰۲۵۱-۷۷۱۵۰۴۵و۷۷۱۵۳۵۰
گیلان تعلیمات دینی وقران حسین نظری یکشنبه

www.paygahdini.blogfa.com

۰۱۳۱-۶۶۶۶۸۲۶
مازندران ریاضی محبوبه یعقوبی دوشنبه

www.medu.ir/tgo

۰۱۵۱-۲۲۱۳۲۶۹
مرکزی علوم اجتماعی بهروز انصاری چهار شنبه

www.poek.tama.ir

۰۸۶۱-۲۲۲۶۰۴۰
همدان حرفه وفن مرتضی مرشد لو چهار شنبه

www.pkbh.blogfa.com

۰۸۱۱۴۲۴۷۲۶۲